Nasze przedszkole SMYK w Nadarzynie

Naszą misją jest stworzenie miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie i pewnie. Chcemy uczestniczyć w ich wychowaniu dbając, by przebiegało ono w warunkach akceptacji, szacunku i uprzejmości.

Przedszkole "SMYK" działa od 2006 roku. Choć jest to dość krótki czas to możemy poszczycić się opinią placówki przyjaznej dziecku.

Jesteśmy przedszkolem, dla którego dobro dziecka jest wartością najwyższą.
Zapewniamy każdemu dziecku indywidualny rozwój w poczuciu własnej wartości.
Dbamy o to, by dzieci poprzez zabawę, prowadzenie badań i eksperymentów poznawały wszystko to, co ich otacza. Uczymy dzieci zdrowego trybu życia poprzez ruch (zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, spacery i wycieczki, sztuki walki, tańce, ćwiczenia rytmiczne) i zdrowe żywienie.
Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkolu to osoby, dla których praca z dzieckiem jest ich pasją. Rzetelnie realizują zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola a także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.
Mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy w przedszkolu, dzięki czemu w należyty sposób wspierają każde dziecko w jego rozwoju, dbają o kształtowanie postaw moralnych, rozwijają intelektualnie poprzez systematyczne prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykorzystują środki dydaktyczne. Wszyscy pracownicy przedszkola dążą do jak najlepszego przygotowania dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu jakim jest obowiązek szkolny. Staramy się tak przygotować dzieci aby realizowały go w sposób bezstresowy. Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka we wszystkich sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej jak i wyrównanie startu szkolnego wszystkich dzieci. Nadrzędnym cele wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Stoimy na straży praw dziecka.
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Samorządem Gminy, Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną.
Pełnimy też funkcję integrującą działania rodziców i nauczycieli.
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym rodzinie i bliskim młodemu człowiekowi, wspierającym rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
Wspieramy rodziców swoją wiedzą i doświadczeniem, szanując jednocześnie ich kompetencje. Stworzyliśmy przedszkole, do którego sami zapisalibyśmy swoje dzieci i wnuki.

Sanitariaty i umywalki, były produkowane specjalnie dla najmłodszych użytkowników i są zawieszone na takiej wysokości, żeby maluchy mogły swobodnie z nich korzystać, ucząc się samodzielności.

Posiłki w naszym przedszkolu są przygotowywane z produktów ekologicznych i nieprzetworzonych, respektujemy zarówno diety zdrowotne jak i indywidualne preferencje żywieniowe rodziców (wegetariańskie, wegańskie). Nasze dzieci jedzą posiłki zalecane przez dietetyka.

Przedszkole Smyk spełnia wymogi sanitarno-budowlane UE.

Zapisy do przedszkola

Zapisz dziecko do Naszego Przedszkola SMYK w Nadarzynie. Przyjmujemy wszystkie chętne dzieci w wieku 2 - 6 lat. Rekturacja cały rok.

Wiecej

O nas

Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu SMYK w Nadarzynie. Istniejemy od 2006 r. W naszym przedszkolu najważniejsze jest dobro Twojego dziecka.

Wiecej

Galeria

Zobacz zdjęcia Naszych smyków z różnych uroczystości, oraz wycieczek. Byliśmy w wielu miejscach i zawsze towarzyszył nam dobry nastrój.

Wiecej

Kontakt

Skontaktuj się z Nami telefoniczne, bądź mailowo udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji. Odwiedź Nas w Nadarzynie.

Wiecej

Współpraca z Biblioteką w Nadarzynie

książkiNasze przedszkole współpracuje jako jedyne z Biblioteką Publiczną Gminy Nadarzyn.Przedszkolaki regularnie, co miesiąc biorą udział w zajęciach bibliotecznych, co pozwala im nazapoznanie się z obszernym księgozbiorem Biblioteki. Uczą się jak obchodzić się z książką, poznają zasady jak należy się zachowywać się w czytelni. Każda z naszych grup przedszkolnych ma założoną kartą biblioteczną dzięki czemu mogą regularnie wypożyczać książki.

Przejdź do strony Biblioteki